Quill

Освен експертизата и прецизната ръка на пластичния хирург, добрият естетичен резултат от операцията е пряко свързан с материалите, които се използват по време и след процедурата.

Иновация, които д-р Генов използва е:

Quill™

Революционните Quill™ са вътрешни безвъзлови и бавно резорбируеми конци, които напълно елиминират нуждата от завързване на възли, редуцират използваните материали, способстват за по-бързата процедура и нейната сигурност.