Иновации

Освен експертизата и прецизната ръка на пластичния хирург, добрият естетичен резултат от операцията е пряко свързан с материалите, които се използват по време и след процедурата.

Иновации, които д-р Генов използва са:

Ipomia

ipomia

Crysalix

crisalix

Quill

Inovations menu quill

TIGR®Matrix

Inovations menu matrix

Keller Funnel®2

keller funnel