Гинекомастия

Гинекомастия

преди и

един месец след

гинекомастия

Гинекомастия

преди и

един месец след

гинекомастия

Повдигане и намаляване

на гърди

след масивно отслабване

Гинекомастия

преди и

един месец след

гинекомастия